Резултати

от СЕ1

от СЕ2

от СЕ3

от СЕ4

от СЕ5

от СЕ6

след СЕ1

след СЕ2

след СЕ3

след СЕ4

след СЕ5

след СЕ6

Официално класиране

Генерално класиране

Отборно класиране

RC2

RC3

RC4

RC5

HC3

HC4

HC5